برگزاری دوره آموزشی طرح تکاپو

برگزاری دوره آموزشی طرح تکاپو

1398/06/12 20 بازدید

به گزارش واحدآموزش مرکز ابرکوه ،در راستای اجرای دستورالعمل طرح تکاپو، حرفه آموزشی بافنده گلیم تابلویی-تاپستری- بر اساس نیاز بازار کار شهرستان شناسایی و در مرکزبا هدف طرح توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال اجرا گردد.

برگزاری دوره آموزشی طرح تکاپو

برگزاری دوره آموزشی طرح تکاپو

1398/06/11 20 بازدید

به گزارش واحدآموزش مرکز ابرکوه ،در راستای اجرای دستورالعمل طرح تکاپو، حرفه آموزشی بافنده گلیم تابلویی-تاپستری- بر اساس نیاز بازار کار شهرستان شناسایی و در مرکزبا هدف طرح توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال اجرا گردد.

برگزاری دوره جدید سازنده عروسک های خمیر چینی

برگزاری دوره جدید سازنده عروسک های خمیر چینی

1398/06/10 15 بازدید

به گزارش واحد آموزش مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره شش امام حسین-ع- ابرکوه دوره جدید سازنده عروسکهای خمیر چینی در بخش سیارشهری در حوزه خواهران به مربیگری سرکار خانم سکینه عابدی برگزار میگردد.

جلسه هم اندیشی با ادارت تامین اجتماعی،کار،اصناف،بسیج کارگری و صمت

جلسه هم اندیشی با ادارت تامین اجتماعی،کار،اصناف،بسیج کارگری و صمت

1398/05/10 61 بازدید

درتاریخ98/5/10جلسه هم اندیشی با روسای ادارات تامین اجتماعی،کار،اتاق اصناف،بسیج کارگری و صمت درخصوص کارورزی در محیط کارواقعی ، تشکیل و مصوبات جلسه قبل مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرارگرفت و نتیجه این جلسه منجر به مصوبات جدید شد.