بازدید کمیته نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی ستاد کرونا شهرستان از مرکز ابرکوه

بازدید کمیته نظارت بر اجرای دستورالعمل های بهداشتی ستاد کرونا شهرستان از مرکز ابرکوه

1399/05/15 421 بازدید

در تاریخ 99/05/15 اعضای کمیته نظارت بر اجرای دستورالعملهای بهداشتی ستاد کرونا شهرستان از کارگاههای مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه بازدید نمودند.

نشست رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه با قائم مقام مدیرعامل کارخانه فولاد دهشیر

نشست رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه با قائم مقام مدیرعامل کارخانه فولاد دهشیر

1399/04/29 472 بازدید

آقای حسنی رییس فنی و حرفه ای ابرکوه با خانم دکتر پرویزی قائم مقام مدیرعامل منابع انسانی ومهندس رضوی مشاور مجموعه صنعتی فولاد دهشیر در راستای همکاری ومعرفی نیروی مهارت دیده جهت استخدام و کاردر کارخانه فولاد دهشیر دیدارو گفتگو کردند

بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از شهرستان ابرکوه

بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از شهرستان ابرکوه

1399/04/08 537 بازدید

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 امام حسین-ع- ابرکوه، مدیر کل محترم استان یزد جناب آقای دکتر امیر سعید مصباح از این مرکز بازدید نمود.

 برگزاری  ورکشاپ آموزشی دوخت چادر و مقنعه

برگزاری ورکشاپ آموزشی دوخت چادر و مقنعه

1398/11/24 670 بازدید

برگزاری ورکشاپ آموزشی یک روزه دوخت چادر و مقنعه در کارگاه صنایع پوشاک مرکز خواهران ابرکوه ویژه شاغلین ادارات شهرستان ابرکوه