نشست رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه با قائم مقام مدیرعامل کارخانه فولاد دهشیر

نشست رییس مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه با قائم مقام مدیرعامل کارخانه فولاد دهشیر

يكشنبه 29 تير 1399 و ساعت 09:21:52 130

آقای حسنی رییس فنی و حرفه ای ابرکوه با خانم دکتر پرویزی قائم مقام مدیرعامل منابع انسانی ومهندس رضوی مشاور مجموعه صنعتی فولاد دهشیر در راستای همکاری ومعرفی نیروی مهارت دیده جهت استخدام و کاردر کارخانه فولاد دهشیر دیدارو گفتگو کردند