جلسه هم اندیشی با موسسه نیک اندیشان

جلسه هم اندیشی با موسسه نیک اندیشان

يكشنبه 8 دى 1398 و ساعت 07:56:03 437

در تاریخ 98/10/04 جلسه ای با موسسه نیک اندیشان و جناب آقای صدری در دفتر امام جمعه و رییس مرکزفنی و حرفه ای در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری این موسسه برگزار گردید.