جلسه هم اندیشی با آموزش و پرورش

جلسه هم اندیشی با آموزش و پرورش

يكشنبه 8 دى 1398 و ساعت 08:05:29 444

در تاریخ 98/10/05جلسه هم اندیشی با حضور معاون آموزشی آموزش و پرورش،رییس،معاون و کارشناسان فنی و حرفه ای در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی برای مدارس در قالب طرح ایران مهارت وقرارداد آموزشی برگزار گردید.