برگزاری کلاس کاربردرایانه و اینترنت درمحیط کار جهت معلولان بهزیستی

برگزاری کلاس کاربردرایانه و اینترنت درمحیط کار جهت معلولان بهزیستی

چهارشنبه 13 شهريور 1398 و ساعت 10:00:42 106

به گزارش واحد آموزش در تاریخ 1398/06/13اولین جلسه کلاس ، کاربرد رایانه واینترنت در محیط کار در کارگاه کامپیوتر مرکز خواهران برای توانمندان مرکز شکوفه های امید برگزار گردید.