بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از شهرستان ابرکوه

بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از شهرستان ابرکوه

يكشنبه 8 تير 1399 و ساعت 06:03:44 130

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 6 امام حسین-ع- ابرکوه، مدیر کل محترم استان یزد جناب آقای دکتر امیر سعید مصباح از این مرکز بازدید نمود.

بازدید مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه اي استان یزد از شهرستان ابرکوه
به گزارش روابط عمومی فنی و حرفه اي شهرستان ابرکوه دکترامیر سعید مصباح مدیر کل آموزش فنی و حرفه اي استان یزد در تاریخ 7
تیرماه به منظور بررسی وضعیت آموزش فنی و حرفه اي وهمچنین دیدار با فرماندار، امام جمعه محترم،بازدید ازکارخانه شیکاوکوشش
..کاران به این شهرستان سفرنمود.
در این سفر وي ضمن بازدید از کارگاههاي برادران و خواهران در خصوص نحوه آموزش- فرایندهاي آموزش و تامین تجهیزات و ابزارهاي
آموزش راهکارهایی ارائه نمود واینکه تعریف یک پکیج آموزشی با مزیت رقابتی و بسته بندي متمایز در دستور کار مرکز خواهران قرار
گیرد.
ایشان با تاکید بر اینکه آموزش هاي فنی و حرفه اي باید به نوعی منجر به ارائه تولید محصول و اشتغال پایدار گردد، ضمن ابراز خرسندي
از حضور در این مرکز بیان داشتند میانگین خبرگی که درافراد این مرکزوجود دارد بمراتب از متوسط استان بالاتر است و با توجه به
پتاسیل خوبی که مرکزدر اختیاردارد می توان بصورت آزمایشی طراحی یک پروژه براي آموزش حداقل 15 نفراز جوانان که منجر به
اشتغال و جذب آنها به بازار کار شود برنامه ریزي گرددواداره کل هم از این طرح حمایت خواهد کرد
در این نشست که 2 ساعت به طول انجامید هر یک از کارکنان و مربیان مرکز نظرات و دیدگاههای خود در خصوص مسائل آموزش-آزمون و ... را بیان کردند.