برگزاری ورکشاپ آموزشی دوخت چادر و مقنعه
1398/11/24

برگزاری ورکشاپ آموزشی یک روزه دوخت چادر و مقنعه در کارگاه صنایع پوشاک مرکز خواهران ابرکوه ویژه شاغلین ادارات شهرستان ابرکوه

نشست کتابخوانی با حضور کتابدار کتابخانه امام حسن مجتبی-ع- ابرکوه
1398/11/19

نشست کتابخوانی با حضور کتابدار کتابخانه امام حسن مجتبی-ع- ابرکوه و کارآموزان و مربیان مرکز خواهران بمناسبت دهه فجرانقلاب اسلامی

آشنایی با تجارب مهارت آموختگان برتر دوره های آموزشی مرکز ابرکوه
1398/10/10

آشنایی باتجارب مهارت آموختگان برتر دوره های اموزشی مرکز ابرکوه فهیمه غفوری-رضوان حیدری

شرکت روسا و معاونین ادارات شهرستان در نماز جمعه با حضورطهاسبی معاون پدافندغیر عامل استان
شرکت روسا و معاونین ادارات شهرستان در نماز جمعه با حضورطهاسبی معاون پدافندغیر عامل استان
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه آموزشگاههای آزاد شهرستان ابرکوه
جلسه آموزشگاههای آزاد شهرستان ابرکوه