آشنایی با تجارب مهارت آموختگان برتر دوره های آموزشی مرکز ابرکوه
1398/10/10

آشنایی باتجارب مهارت آموختگان برتر دوره های اموزشی مرکز ابرکوه فهیمه غفوری-رضوان حیدری

جلسه هم اندیشی با موسسه نیک اندیشان
1398/10/08

در تاریخ 98/10/04 جلسه ای با موسسه نیک اندیشان و جناب آقای صدری در دفتر امام جمعه و رییس مرکزفنی و حرفه ای در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی با همکاری این موسسه برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی با آموزش و پرورش
1398/10/08

در تاریخ 98/10/05جلسه هم اندیشی با حضور معاون آموزشی آموزش و پرورش،رییس،معاون و کارشناسان فنی و حرفه ای در خصوص برگزاری کلاسهای آموزشی برای مدارس در قالب طرح ایران مهارت وقرارداد آموزشی برگزار گردید.

آشنایی با حرفه عکاسی عمومی -آنالوگ-مرکز ابرکوه
1398/10/06

عکاسی عمومی جزء هنرهای نمایشی می باشد و کارآموز با گذراندن این دوره و آشنایی با حرفه عکاسی و برنامه رتوش عکس و تا قسمتی حرفه تصویربرداری ، می تواند با کسب تجربه در مغازه عکاسی ، آتلیه عکاسی و یا واحدهای تصویر برداری مشغول بکارشود.

شرکت روسا و معاونین ادارات شهرستان در نماز جمعه با حضورطهاسبی معاون پدافندغیر عامل استان
شرکت روسا و معاونین ادارات شهرستان در نماز جمعه با حضورطهاسبی معاون پدافندغیر عامل استان
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه آموزشگاههای آزاد شهرستان ابرکوه
جلسه آموزشگاههای آزاد شهرستان ابرکوه