برگزاری دوره آموزشی تناسب اندام
1398/06/21

در روز پنج شنبه مورخ 1398/06/21دوره آموزشی تناسب اندام -ارتقاء سلامت از طریق ورزش- با حضور سرکار خانم فلاح زاده کارشناس اعزامی از شبکه بهداشت شهرستان ابرکوه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای ابرکوه با حضور کلیه پرسنل اداری برگزار گردید.

برگزاری کلاس کاربردرایانه و اینترنت درمحیط کار جهت معلولان بهزیستی
1398/06/13

به گزارش واحد آموزش در تاریخ 1398/06/13اولین جلسه کلاس ، کاربرد رایانه واینترنت در محیط کار در کارگاه کامپیوتر مرکز خواهران برای توانمندان مرکز شکوفه های امید برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی کلیات پیشگیری از وقوع جرم
1398/06/13

در تاریخ 1398/06/13به گزارش روابط عمومی مرکز، کلاس آموزشی کلیات پیشگیری از وقوع جرم با حضور جناب آقای دکتر موحدی رییس اورژانس اجتماعی ابرکوه در مرکز آموزش فنی و حرفه ای با حضور کلیه پرسنل اداری تشکیل گردید.

برگزاری دوره آموزشی طرح تکاپو
1398/06/12

به گزارش واحدآموزش مرکز ابرکوه ،در راستای اجرای دستورالعمل طرح تکاپو، حرفه آموزشی بافنده گلیم تابلویی-تاپستری- بر اساس نیاز بازار کار شهرستان شناسایی و در مرکزبا هدف طرح توسعه کسب و کار و ایجاد اشتغال اجرا گردد.

شرکت روسا و معاونین ادارات شهرستان در نماز جمعه با حضورطهاسبی معاون پدافندغیر عامل استان
شرکت روسا و معاونین ادارات شهرستان در نماز جمعه با حضورطهاسبی معاون پدافندغیر عامل استان
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه هم اندیشی تامین اجتماعی و فنی و حرفه ای و انجمن صنفی کارگران
جلسه آموزشگاههای آزاد شهرستان ابرکوه
جلسه آموزشگاههای آزاد شهرستان ابرکوه
جلسه آموزشگاههای آزاد شهرستان ابرکوه
جلسه آموزشگاههای آزاد شهرستان ابرکوه